OFİSİMİZ

BİZİ
ZİYARET EDİN

Ertuğrulgazi Mah. Kutlu Sk.
No:15  Çankaya/Ankara

KRC YÖNETİM MERKEZİ

SIK SORULAN SORULAR

Profesyonel Site Yönetimi Nedir?

Site Yönetimi, Bağımsız ve çok sayıda hanenin olduğu siteler de yönetimin de değeri bir o kadar ön plan da olmaktadır. Kat malikleri için huzur içinde bir sistemin olması ve daha yasalara uygun bir yönetim için sizlere profesyonel bir süreç sunmaktayız. Kat sakinlerinin bu işlere ayıracak vakitlerinin olmaması ve yürürlüklerin yasal konumların da ki eksiklikleri bizlerin hizmetleri ile daha nitelikli olan bir değerin sizlere sunulmasını sağlamaktadır. Profesyonel Site yönetimi istanbul olarak daha ayrıcalıklı olan bir sunum verebilmekte ve deneyimli yapımız ile işleyişin daha yetkin olarak hissedilmesini sağalmaktayız

Bina ve Apartman Yönetimi Standartları Nelerdir

Herkesin ailesiyle birlikte mutlu ve huzurlu bir hayat sürdürebilmesi için, çalışanın maaşı ve sigortasından, genel temizliğe, çevre bakımından boya ve badana işlerine, otoparktan diğer ortak kullanım alanlarına kadar her işin profesyonel site yönetimi oluşturularak, kanunlarda geçen cezai yaptırımlarla muhatap olmadan halledilmesi gerekir.

Siteyi & Apartman Yönetimini Nasıl HBA'ya Devredebilirim?

1. Genel Kurul toplantısında yeter sayı ile karar alınması

Binanızda yapılacak Olağan / Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Apartman/Site Yönetiminin  HBA Yönetim’e devri konusunda karar alınması ile birlikte karar defterine işlenmesi işlemi yapılır. Profesyonel yönetime geçiş kararı için toplam bağımsız bölüm sayısının % 51'ini temsil eden olumlu oyların sağlanmış olması gerekmektedir.Bu kararda, yeni yönetim firmasının araştırılması, firma tercihinin yapılarak ve yönetim kurulu adına sözleşme imzalanarak, kimlerin yetkili kılındığı belirtilmelidir. Karar Defterine içinizden en az 2 kişiden oluşan yetkili heyetin isimlerini de yazmayı unutmayınız.

2. İş Sözleşmesinin İmzalanması
Sözleşmenin onaylanması ve imzalanmasının ardından HBA Yönetim aşağıdaki işlemleri uygular.

-Firmamız gayrimenkulünüzü inceler,
-Hukuki durum tespiti (Yönetim Planı,İcra takipleri vb.) yapar,
-Demirbaşların tespiti ve devralınması işlemlerini yapar,
-Personel, özlük bilgileri, kıdem tazminatı, yıllık izin formları takibi ve benzeri işlemleri gerçekleştirir,
-Malikler ve kiracı bilgilerini toparlar,
-Dönem ve geçmiş dönem bilgi ve evraklarını (Karar ve İşletme Defterleri,Faturalar vb.) alarak, süreci gözden geçirir,

3. Eski yönetimden evrakların ve varsa nakit paranın tutanakla teslim alınması

4. İşe başlama yazısının firmamız tarafından hazırlanarak diğer kat maliklerine ve kiracılara imza karşığında tebliğ edilmesi

Neden Neden Profesyonel Yönetimi Tercih Etmeliyiz?

- Aidat ve diğer tüm masraflar düzenli ve objektif bir şekilde bölüştürülür ve toplanır.

- Apartman veya sitenize ait tüm hesaplarınızın muhasebesi düzenli ve titizlikle tutulur.

- Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri hakkında Hukuk Departmanımız tarafından gerekli yasal işlemler yürütülür.

- Karar defteri ve işletme defterlerinin noter tasdik işlemleri yaptırılır ve bu sonuçlar gerekli durumlarda resmi olarak site sakinlerine sunulur.

- Ortak alanların düzenli olarak, temizlik ve bakımı yapılarak, ilaçlama ve kontrolleri takip edilir.

- Personel maaşları, SGK primi, kıdem tazminatı fonu, izin süreleri gibi işlemlerin takibi aksatılmadan yapılır.

- Gezici ekibimiz tarafından Apartman veya sitenize düzenli olarak ziyaretler yapılır.

- Yapılan her işlem belgelendirilir, Faaliyet Raporları Denetim Kurulu ve Genel Kurul'a sunulur.

- Apartman veya sitenize ait tüm faaliyetler 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre profesyonel ve şeffaf bir anlayış ile yönetilir.

AVM Yönetimi Şartları

Bina yönetimi, site yönetimi ve rezidans yönetiminde olduğu gibi; AVM yönetiminde de de oldukça titiz davranmak ve bütün detaylara dikkat ederek, çalışanlar için en uygun hizmeti vermek gerekmektedir. Bu alanda hizmet veren kurumlar arasından hangisi işinde titiz davranıyor ve hiçbir detayı atlamadan plaza sakinleri için hizmet veriyorsa; o firmanın tercih edilmesi daha doğru olacaktır.

TEKLİF, KEŞİF VE İLETİŞİM FORMU

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEKTEN ÇEKİNMEYİNİZ.